ПРО КЛАСТЕР

Дніпро – це провідний діловий, промисловий, науковий і культурний центр Південно-Східної України. У сучасному інформаційному просторі м. Дніпро здобуло визнання як форпост українського патріотизму.

Підприємства поліграфічної галузі Дніпра в цілому та Дніпропетровщини зокрема відіграють важливу роль у розвитку суспільства та економіки як країни так і регіону, оскільки вони виступають безпосередніми реалізаторами основних положень інформаційної політики держави, а також сприяють пожвавленню ділової активності. На них покладено низку функцій, серед яких варто відзначити підтримку рівня задоволеності інформаційних, культурних, освітніх, професійних потреб громадян, підприємств, установ, організацій, а також нарощення освітнього, інформаційного, культурного потенціалу суспільства. Поряд з цим, поліграфічні підприємства та їх діяльність покликані підтримувати концепцію відкритого суспільства, посилювати національні традиції та здійснювати крос-культурний обмін. Ринок поліграфічної продукції у м.Дніпро є одним із вагомих у економіці регіону та динамічно розвивається, збільшується частка підприємств, що займається зовнішньоекономічною діяльністю.

Проте, останні роки під впливом об’єктивних чинників (військові дії на Сході, поширення COVID-19, нестача висококваліфікованого персоналу, зростанням попиту на цифрові технології і відповідно переходом від друкованих продуктів до цифрових носіїв) відзначилися погіршенням позицій більшості регіональних підприємств на зовнішніх та на внутрішньому ринку, неготовністю керівників підприємств до змін, програванням частки ринку електронним засобам, що, відповідно, призвело до нестабільності показників галузі та необхідності формування нових сучасних підходів до підвищення конкурентоспроможності гравців бізнесу. Враховуючи зміни зовнішнього середовища, кризові явища в економіці країни, зміни парадигми існування суспільства у електроній площині, посилення євроінтеграції, коли необхідно накопичити стратегічний потенціал, сформувати нові рішення на внутрішньому ринку, а також знайти та зайняти свою нішу у висококонкурентному європейському та міжнародному середовищі, питання підвищення конкурентоспроможності діяльності поліграфічних підприємств, формування можливостей їх розвитку стоїть гостро та потребує розвитку низки кластерних ініціатив.

Наразі, у якості однієї із перспективних організаційно-управлінських технологій виступає саме кластерний підхід, що ґрунтується на  найбільш широкому використанні сировини, кадрового, технологічного та інтелектуального потенціалів просторового розвитку. Характерною рисою створеного на Дніпропетровщині у 2020 році ГО «Кластера поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій: логістика, сервіс, якість»  є його інноваційна спрямованість як найважливіший імператив розвитку окремо взятого регіону і країни в цілому. Під час реалізації кластерного підходу в регіональній економіці виокремлюються наступні ключові моменти: загальна ціль та правова основа спільної діяльності суб’єктів; розроблені механізми взаємодії між суб’єктами, що об’єднуються у Кластер; механізм управління та відповідність декларованим спільним цілям. Отже, діяльність «Кластера поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій: логістика, сервіс, якість» сприятиме розвитку партнерства зацікавлених одне в одному суб’єктів, буде підвищувати їх  конкурентоспроможність, а також слугуватиме стимулюванню до  інноваційної діяльності регіонального бізнесу.

Одним із провідних завдань кластера є створення Іноваційно-промислового майданчика   “Professional Alternative Dnipro” в рамках програми «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» за спільного фінансування Європейським Союзом та урядом Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ Ukraine) GmbH.

Партнерські зв’язки Кластера: