ЧЛЕНИ ПРАВЛІННЯ

 голова Правління – Наталя Ісаєва ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат А+»

Члени правління

Юлія Максимовська – ТОВ «Друкарня «Україна»

Дидков Сергій Михайлович – ТОВ «РОЯЛ ПРИНТ»

Микола Чорний – ТОВ «Виробничо-поліграфічний комплекс «Весна»

Віктор Левченко – ТОВ «Домінанта-Прінт»

Олена Юденкова – Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО “Університет менеджменту освіти” НАПН України

Сергій Холодов – ТОВ «Metal Print»

Єгор Лізунов – ТОВ «LizunoffPress»

Костянтин Сухий – Український державний хіміко-технологічний університет

Анатолій Яловий – Дніпропетровська обласна організація профспілки працівників культури