ГАЛУЗЕВІ ПРОФЕСІЇ

Ураховуючи надзвичайно стрім-кий розвиток техніки та інфор-маційно-комунікаційних технологій, а також проблеми соціально-економічного становища в країні, передбачити ситуацію на ринку праці майбутнього надзвичайно складно, але можливо. Адже окремі тенденції, що намітились уже сьогодні, дозволяють сформувати певне уявлення про напрями прикладання праці та які професії будуть актуальними в майбутньому.